Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Thị trấn Đông Anh A
Quận/huyện Huyện Đông Anh
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 132 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 428 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 78156 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

NHẠC YÊU THÍCH