Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên ThS. Ngô Hoàng Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Hai Bà Trưng
Quận/huyện Thành phố Huế
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 19 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 206 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 8802 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

NHẠC YÊU THÍCH