Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lehai68
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Thanh 1
Quận/huyện Huyện Nam Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Xác thực bởi Đinh Xuân Khang, L Thang Long
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 206 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1665 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

NHẠC YÊU THÍCH