Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Ngọc Hòa
Giới tính Nam
Website https://nhatquy.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hậu Giang
Quận/huyện Quận 11
Tỉnh/thành Hồ Chí Minh
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu Bình thường như mọi người.
Xác thực bởi Nguyễn Thị Tuyết, Đào Thị Nhung
Đã đưa lên 508 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 8 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4492 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 10084 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

NHẠC YÊU THÍCH